Friday, July 10, 2009

သဘာဝ

အရာရာသည္
မတည္ျမဲေသာသေဘာတရားေၾကာင္႔
ပ်က္စီးတက္၏။
ယင္းခ်င္႕သည္ သဘာဝတရားပင္ျဖစ္သည္။

မျမဲေသာတရားကို
တခါတလီ ျမဲ၏လို႔မွားထင္မိယင္း
ယင္းအမွားသည္လည္းသဘာဝပင္ျဖစ္၏။

ေယေကလည္း
သဘာဝကို သဘာဝလို႔
ဂနိန္႔တိုင္နားမလည္းသီး
အသွ်င္မင္းတေယာက္သံသရာခရီးမွာ
ဆက္ဟိနီပါလိမ္႔မည္။
............

သဘာဝတရားက အသွ်င္ကို
ကယ္တင္ႏိုင္ပါဖို႔လား
ယင္းပိုင္လည္းမဟုတ္ျပန္ကါး။

သဘာဝကို သဘာဝအတိုင္းမေလ႔လာသရိြ
သဘာဝကို ...အသ်ွင္...မင္းေနာက္ကမၻာတသိန္းတိုင္
သေဘာေပါက္လီဖို႕မဟုတ္
သဘာဝစြာ အမွန္တရား
အမွန္တရားကို သေဘာေပါက္ေက
ဗုဒၶေဟာၾကားေရ နိဗၺာန္စြာဇာဝီးပါဖို႔လဲ။

လြယ္သေယာင္ေယာင္နန္႕ခက္ေတ
သဘာဝ...
သဘာဝ

No comments:

Post a Comment