Friday, July 10, 2009

ဖုန္းရည္းစား(ဇာတ္လမ္း)

ေဒဇာတ္လမ္းစြာျဖစ္ရပ္မွန္ဇာတ္လမ္းပါ။
အဆံုးခန္းမွာ.ရင္တထိထိနန္႔ ႏွလံုးေရာဂါဟိေရလူတိမဖတ္ပါေက႔ ၾကိဳးတင္သတိပီးပါေရ။
ဘဝမွာ မတိြခ်င္ဘဲတိြရ မၾကားခ်င္းဘဲၾကားရ ၾကားခ်င္သတင္းမၾကားရ တိြခ်င္လူကိုမတိြရ။
ကိုယ္ခ်စ္လူနန္႔မေပါင္းရ...အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖုံဖုံ...နိန္႔စဥ္နိန္႔တိုင္...တိြဂတ္ရ ၾကားဂတ္ေရစြာသည္ ေလာက၏ နိယာမတရားဆိုေကေလ့
ယင္းအထဲမွာမတူညီေရအခ်က္ေခ်တိ၏ ဆန္းၾကည္မူတခုအသြင္နန္႔ လူသားတိ၏စိတ္ကို ေပ်ာ္ရြင္မူ စိတ္ညစ္မႈဆိုေရသဘာဝတရားတိကို ေလာကေလာၾကီးကသူ၏ဇာတ္ခံုထက္မွာ ကဖို႔အတြက္ဖန္တီးထားပါေရ။ ေယခါအကၽြန္ေတာ္ရို႕ေလာကလူသားတိက ေလာက၏ ေစခိုင္းရာသို႔လိုက္ပနာသရုပ္ေဆာင္ကျပနီဂတ္ရပါေရ။ အကၽြန္ေတာ္ရို႕က ေလာကဇာတ္သမားတိပါ။ ေလာကၾကီးကအကၽြန္ေတာ္ရို႕၏ဇာတ္ဆရာပါ။...
..တိုင္းျပည္၏ဆင္းရဲမြဲေတမူနန္႔အတူတိုင္းတပါးကိုအလုပ္လုပ္ဖို႔ ကိုယ္႔ရပ္ရြာကိုစြန္႔ပနာ ထိုႏိုင္ငံ ေဒႏိုင္ငံလားဂတ္ရစြာပါမလား။
.ထိုင္းႏိုင္ငံမွာဆိုေက..ရခိုင္လူမ်ိဳးတင္မက..ခ်င္း..ကခ်င္...ကရင္..မြန္...သွ်မ္း...အစဟိေရ လူမိ်ဳးတိ သမုဒၵရာ ဝမ္းတထြာတြက္
တရားမဝင္နည္းနန္႔လာပနာ နီထြက္နီဝင္..အလုပ္လုပ္ဂတ္ရပါေရ။ ယင္းအထဲမွာ အလုပ္လုပ္ေရအတိုင္း ေဖ့သာလစာမရေရလူကအမ်ားၾကီး။
ပလိပ္ျမင္ေကေၾကာက္နီရစြာကတမ်ိဳး.. စိတ္ဖိစီးမူတိကမကန္..ယင္းစိတ္ဖိစီးမူဒဏ္တိျပယ္ေပ်ာက္ဖို႔တြက္။ နည္းမ်ိဳးစံုနန္႔ၾကိဳးစားဂတ္ေရခါ သက္သာမူအရဆံုးတခုက ထိုထိုေဒေဒလားဖို႔အခြင္႔မသာေရတြက္နန္႔ ဖုန္းနန္႔ ရည္းစားစကားေျပာဂတ္ပါေရ။ အလုပ္ျပီးဗ်ာလ္ဆိုေက ဖုန္းေခ်တလံုးကိုကိုင္ပနာ ရည္းစားစကားေျပာဂတ္ေတ။ ဖုန္းထဲမွာေျပာယင္းနန္႔ သံေယာဇဥ္တိျဖစ္ပနာ ရာသက္ပန္ အိမ္ေထာင္သည္ဘဝကိုထူေထာင္လားကတ္ေတလူတိလည္းအမ်ားၾကီး..။
..တနိန္႔မွာ..
အရုပ္ရည္လွလွမ်က္ႏွာဝိုင္းဝိုင္းနန္႔ အသက္၂၂ႏွစ္အရြယ္ခင္ျပံဳးဆိုေရ မမေခ်တေယာက္ပါးကို ဖုန္းတလံုးဝင္လာပါေရ...လက္ခံပနာ
အသူပါလဲလို႕မီးလိုက္ပါေရ။ ေယခါ အကၽြန္ေတာ္ပါရာလို႔ ေျပာပါေရ။ အကၽြန္ေတာ္အသူပါလဲလိုမီးလိုက္ေရ...။
ထိုေျပာေဒေျပာနန္႔ ..
.ယင္းလူ၏ေျပာဆိုပံုက ခင္ျပံဳးကိုထိုတခ်ိန္ကသိဖူးေရမိတ္ေဆြးတေယာက္လို႔ထင္ရေလာက္ေအာင္ သူမအေၾကာင္းကိုသိနီပါေရ..အမွန္သိစြာေတာမဟုတ္ ..သူမနန္႔အလုပ္တတူလုပ္ဖူးေရေယ်ာက္က်ားေခ်တေယာက္ပါးက သူမ၏အေၾကာင္းတိကိုသိထားစြာရာ။ ခင္ျပံဳးက.......အစ္ကိုနာမည္ဇာေခၚပါလဲ.. ၾကီးဗ်ာလား..ညီမထက္ၾကီးဖို႔ထင္ပါေရ.။
အကၽြန္ေတာ္နာမည္... ေဇာ္ေဇာ္..ပါ။ အသက္က ၂၆ ႏွစ္ပါ။ ၁၅ မိနိစ္ ဝန္းက်င္ေလာက္ေျပာလို႔အျပီး ဟုတ္ပါဗ်ာလ္အစ္ကိုဖုန္းခ်လိုက္မယ္။မအားလို႔ပါ။ ေဇာ္ေဇာ္က...ယင္းပိုင္ဆိုေကေလ့ေကာင္းယင္း။ ေနာက္မွတိြဂတ္မယ္....ဘိုင္း.ဘိုင္...
စကားဆံုးလို႔ ဖုန္းခ်လိုက္ဗ်ာလ္ ခင္ျပံဳးစိတ္ထဲမွာ သူေျပာလားခေရစကားသံတိ ေဆြးေဆာင္မႈေကာင္းေရစကားလံုးတိက သူမရင္ထဲကအဝီကိုထြက္မလားသီးစြာကိုေတာ သူမကိုယ္သူ သိနီပါေရ။
....ေနာက္ရက္တိမွာလည္းနိန္႔စဥ္နိန္တိုင္း ဖုန္းေခၚပါေရ...
နိန္႔တိုင္းေျပာယင္းနန္႔ တေယာက္ကိုတေယာက္ဆြဲေဆာင္မႈနန္႔အတူ ခ်စ္ေရးခ်စ္ရာတိေျပာပနာ သံေယာဇဥ္တိျဖစ္ခ်စ္ၾကိဳက္လားကတ္ေတ။
တနိန္႔မွာ တေယာက္နန္႔တေယာက္ရာသက္ပန္ေပါင္းသင္႔ဖို႔ဆံုးျဖတ္ဂတ္ေတ။ ေဇာ္ေဇာ္၏အရုပ္ကိုခင္ျပံဳးက မျမင္ဖူးသီး။ ဖုန္းထဲမွာသူ၏ေျပာျပခ်က္အတိုင္း ခန္႔ခန္႔ညားညားလူေခ်ာတေယာက္ျဖစ္လိမ့္မည္လို႔ ခင္ျပံဳးသေဘာေပါက္ထား၏။
..ေဇာ္ေဇာ္ကခ်ိန္းလိုက္ေတ...ေနာက္တရက္..ညစာဖက္ ၄ ခ်က္တီးေလာက္ေက...နင္ပါလာတ္..ငါ..အႏုဆာဝါရီေက်ာက္တိုင္နန္႔မနီမဝီးတနိန္ရာမွာ တခါတည္းကါးငွားဗ်ာလ္ေစာင္႔နီမယ္။
အႏုဆာဝါရီေက်ာက္တိုင္စြာ လူ..၁၁..သန္းေလွာက္နီထိုင္ေရဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ၾကီး၏အခ်က္ခ်ာက်ေရနီရာျဖစ္ျပီး လားလူလာလူကေကာင္းထူထပ္ေရနီရာတခုပါ။ ..သူမလည္းလားဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ေတ..သူမအနားမွာတတူနီေရသူငယ္ခ်င္း..နီနီ..ကိုတိုင္ပင္ပါေရ။ သူမ၏သူငယ္ခ်င္းက သူငယ္ခ်င္ျဖစ္ပါဖို႔လားတခါလည္းမျမင္ဖူးဘဲလို႕ေျပာလိုက္၏ ။
ခင္ျပံဳးက..နီနီ..ငါေတာစြန္႔စာဖို႔ဗ်ာလ္ ဆံုးျဖတ္ျပီးယာ။.
...သူမနီစြာက ဆိုေက.အႏုဆာဝါရီသို႕.ကါးနန္..၁..နာရီေလွာက္လားရပါေရ။...
ခင္ျပံဳးတေယာက္..ကိုယ္ခ်စ္ေရ အိမ္ေထာင္ဘက္ေယာက္က်ားတေယာက္ကိုတိြဖို႔ရင္တထိထိ ခုန္ပါေရ။ ဝမ္းသာစြာကတမ်ိဳး..စဥ္းစားစြာကတပုံနန္႔ အိပ္လို႔မေပ်ာ္ျဖစ္နီေရ။ ......ေနာက္နိမွာ ၃ နာရီေလွာက္မွာရီခ်ိဳးျပီးအလွဆင္ပါေရ။
ေသေသခ်ာခ်ာ မွန္ကိုအေခါက္ေခါက္ခါခါ ၾကည္႔ပါေရ။ ၄နာရီလည္းတီးဖို႕ယာ။ ဘသားၾကီးကလည္းအေခါက္ေခါက္ခါဖုန္းဆက္ေတ။
၄နာရီတီးခါနီမွာ... လိုက္ပို႔ဖို႔သူမအကူညီေတာင္းထားေရနီနီ နန္႔ အတူ သူမနီေရအိမ္ခန္႔ကနီလို႔ဆင္းကတ္ေတ။
taxi တစီးငွါးပနာ ခ်ိန္းထားရာသို႔လားဂတ္ပါေရ။ သူမကေကာင္းရင္ခုန္ပါေရ။ကိုယ္ခ်စ္ေရလူနန္႔တိြရဖို႔လို႔
ဝမ္းသာစြာကတမ်ိဳး သူမ၏ဘဝကိုအခါမွမျမင္ဖူးေရလူကို လားအပ္ရဖို႔ဆိုေရအေတြးေခ်လည္းတမ်ိဳး ။
ဇါဘဲျဖစ္ျဖစ္ ဝမ္းသာနီစြာေတာအမွန္ရာ။ ေယခါတရီခန္႔ေလွာက္ေမာင္းလာခါ ခ်ိန္းထားေရနီရာနားကိုေရာက္ပါေရ။
သူရို႕ခင္ျပံဳးနန္႕ နီနီ၂ေယာက္ taxi ထက္ကဆင္းကတ္ေတ။ ခ်ိန္းထားေရနီရာကေတာ လူသူစည္ကားေရအႏုဆါဝါရီနနု္႔ပါးပါေရ။ ယင္းနီရာကေတာလူတိယင္းေလာက္အလားလာမဟိေရလမ္းၾကားတခုပါ။ taxi ကဆင္းလို႔အျပီးမွာ ခင္ျပံဳးက ဖုန္းဆက္လိုက္ခါ သူမနန္႔မနီးမဝီးကလူတေယာက္ကိုင္ပါေရ အနားမွာလည္းကါးတစီးဆိပ္ထားပါေရ သူငါွးလာေရကားနန္႔တူပါေရ။ သူဖုန္းကိုင္စြာနန္႔ ခင္ျပံဳးပါးစက...ဟ...လို႔ျဖစ္လားေရ.။
ခင္ျပံဳးဖုန္းကိုပိုက္ဗ်ာလ္အိပ္ထဲမွာအသာေခ်ျပန္ထည္႕ထားလိုက္၏။ ခင္ျပံဳးတခ်က္ၾကည္႔လိုက္ခါ .သီဗ်ာအလိမ္ခံရဗ်ာလ္နန္႔တူေရ ....ဖုန္းထဲမွာက ၂၆..ႏွစ္...ေဒလူကအသက္က ၄၀ ေက်ာ္ေလွာက္ဟိဗ်ာ
...ဖုန္းထဲမွာခါ အရုပ္ေကာင္းေကာင္းအလွပ...ေဒလူကမ်က္ႏွာခြက္မွာေက်ာက္ေပါက္အရာတိဆိုလည္းမကန္...ေဒလူေတာေသခ်ာဗ်ာလ္..
ေဒလူနန္႔ရာဆိုေက သီဗ်ာလ္ ဘဝနစ္ဗ်ာလ္...။ ဇာပိုင္လုပ္ဖို႔လဲဂု...။
သူမနန္႔အတူလိုက္လာေရနီနီကို...အသာေခ်ေျပာလိုက္၏ ...ေဟ႔..ေဟ႔..ကိုယ္႔စကားမေျပာေက႔နန္႔...ထိုင္းစကါးေျပာဂတ္မယ္။
ဆိုပနာလက္ကုတ္လိုက္ေတ။ ..ေယခါ ထိုလူၾကီးစြာ သူမအနားကိုလာပနာ ဟုတ္လားမသိ...အရိပ္အကဲလာၾကည္႔ေရ။ သူမရို႕၂ ေယာက္စကားမေျပာဘဲနီေရတြက္နန္႔ ႏုတ္မဆက္ဝန္႔...ဟိုၾကည္႔ေဒၾကည္႔လုပ္နီေရ။ ရင္ခုန္စြာေတာ......ဒ.ဒံုး..ဒ.ဒံုး....သူကခင္ျပံဳးကိုဖုန္ျပန္ေခၚေကလည္းပိတ္ထားေရတြက္နန္႔မဝင္။
taxi တစီးလာေရခါ ကဗ်ာကယာ လက္ကါပနာျပလိုက္ေတ..။ taxi ရပ္စြာနန္႔ တျပိဳင္နက္ တက္ဗ်ာလ္ျပန္ထြက္ျပီးရလီေရ။
taxi ထက္ေရာက္မွအသက္ျပင္းျပင္းတခ်က္ခ်လိုက္သည္။

No comments:

Post a Comment