Friday, July 10, 2009

ရခိုင္သား

ရခိုင္သား
ကလားမႏိုင္ေဂေလ႕
ခ်င္းနန္႕ၿပိဳင္ေဂ ေအာက္ကဟိယင္း။

ရခိုင္းသား
အတၱႀကီးေဂေလ႕
ဗမာနန္႕ၿပိဳင္ေဂ ကၽြန္ၿဖစ္နိန္ယင္း။

ရခိုင္သား
အမ်ဳိးခ်စ္ေဂေလ႕
မ်ိဳးၿခားတိြေဂ ခ်စ္ႀကိဳက္ယင္း။

ရခိုင္သား
သတၱိဟိေဂေလ႕
ရန္သူတိကို ဖားနီရယင္း။

ရခိုင္သား
အမ်ိဳးၿမတ္ေဂေလ႕
ေသာက္စားတိနန္႕ ဆိုးဂတ္ယင္း။
အို....
ရခိုင္သား
ေတြးဗ်ာလ္ ေတြးဗ်ာလ္ ရင္လီးေရ
ဂုသတ္မယ္ ဂုခြက္မယ္
လီေသနတ္တိပစ္ဂတ္ေတ
ရခိုင္သားေလ ရင္လီးေရ။

အို......
ရခိုင္သား ရခိုင္သား
ငါေလ႕ ရခိုင္သား.....

No comments:

Post a Comment